Angielski dla dzieci i młodzieży
Warszawa - Ursynów II

Angielski dla dzieci i młodzieży w Early Stage Ursynów II to zajęcia dla uczniów w wieku 6-19 lat w rejonie Kabat i Natolina. Prowadzimy lekcje w SP 399, PSP 6, SP 336, SP 16, SP 405 i lokalach własnych przy ulicach: Ekologicznej 14, Polnej Róży 6, Żabińskiego 2.

Angielski w Early Stage opiera się o autorski program, realizowany przez znakomitą kadrę. Najmłodsze dzieci przyprowadzamy na zajęcia z pobliskich szkół. Grupy są jednorodne wiekowo i pod względem umiejętności językowych. Grafik dostosowujemy do planu szkolnego. Lekcje dla klas 1-3 odbywają się w czasie świetlicowym. Rodzic może na bieżąco śledzić postępy dziecka w e-dzienniku. Przygotowujemy do egzaminów KET, PET, FCE, CAE.

Angielski dla dzieci i młodzieży Warszawa - Ursynów II Angielski dla dzieci i młodzieży Warszawa - Ursynów II

ul. Ekologiczna 14

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

Lokal Główny - Ekologiczna

 • Przyprowadzamy uczniów ze szkoły SP16
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

ul. Małcużyńskiego 4

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

SP 336 im. Janka Bytnara "Rudego"

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

ul. Na Uboczu 9

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

SP nr 405

 • Przyprowadzamy uczniów ze szkół
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

ul. Pala Telekiego 8

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

P 412 z oddziałami integracyjnymi

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

ul. Polnej Róży 6

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

Lokal przy SP 16 - Polnej Róży

 • Przyprowadzamy uczniów ze szkoły SP16
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

ul. Wilczy Dół 4

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

SP nr 16

 • Przyprowadzamy uczniów ze szkoły nr 16
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

ul. Żabińskiego 2

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

Lokal własny - Żabińskiego 2

 • Przyprowadzamy uczniów ze szkoły SP336
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

ul. Zaruby 2

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

SP 6 Prywatna Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zapraszamy uczniów z innych szkół / przedszkoli

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

ul. Zaruby 7

Ursynów, Warszawa, woj. mazowieckie

SP 399 Szkoła Podstawowa

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zapraszamy uczniów z innych szkół / przedszkoli

Filia Warszawa - Ursynów II - kontakt

Cennik 2023/2024

Na jakim etapie edukacji jest Twoje dziecko?

Kto będzie uczęszczał do Early Stage w tym roku szkolnym? Informacja posłuży do wyliczenia zniżki.

Niestety...

W wybranej lokalizacji nie prowadzimy aktualnie zajęć dla tej grupy wiekowej. Przejdź do mapy, aby sprawdzić, w której szkole odbywają się zajęcia na tym poziomie lub skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!

PRZEJDŹ DO MAPY

Niestety...

W wybranej lokalizacji nie prowadzimy aktualnie zajęć dla tej grupy wiekowej. Przejdź do mapy, aby sprawdzić, w której szkole odbywają się zajęcia na tym poziomie lub skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!

PRZEJDŹ DO MAPY

ES Kids - 1x tygodniu

Cena za kurs1 x tyg. - 60 minut

209 zł miesięcznie 46 zł za 45 minut

945 zł semestralnie 42 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 60-minutowe
 • 1 raz w tygodniu
 • 34 zajęcia w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 100 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny

ES Kids - 1x tygodniu

Cena za kurs1 x tyg. - 60 minut

204 zł miesięcznie 45 zł za 45 minut

920 zł semestralnie 41 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 60-minutowe
 • 1 raz w tygodniu
 • 34 zajęcia w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 100 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 60 minut

349 zł miesięcznie 38 zł za 45 minut

1645 zł semestralnie 36 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 60-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 75 zł semestralnie (tylko w jedną stronę z P201)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 60 minut

339 zł miesięcznie 37 zł za 45 minut

1595 zł semestralnie 35 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 60-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 75 zł semestralnie (tylko w jedną stronę z P201)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Juniors

Cena za kurs2 x tyg. - 70 minut

379 zł miesięcznie 36 zł za 45 minut

1795 zł semestralnie 34 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 70-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 200 zł semestralnie (dotyczy SP16, SP336 (oddział ul. Małcużyńskiego))

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Juniors

Cena za kurs2 x tyg. - 70 minut

369 zł miesięcznie 35 zł za 45 minut

1745 zł semestralnie 33 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 70-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 200 zł semestralnie (dotyczy SP16, SP336 (oddział ul. Małcużyńskiego))

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Juniors & ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

389 zł miesięcznie 29 zł za 45 minut

1845 zł semestralnie 27 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 150-370 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 200 zł semestralnie (dotyczy 2-3 klasy - SP16, SP336)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Juniors & ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

379 zł miesięcznie 28 zł za 45 minut

1795 zł semestralnie 26 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 150-370 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 200 zł semestralnie (dotyczy 2-3 klasy - SP16, SP336)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

Po zapisie otrzymasz zaproszenie na spotkanie poziomujące. Dobierzemy wtedy odpowiedni wariant kursu dla Twojego dziecka.

ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

389 zł miesięcznie 29 zł za 45 minut

1845 zł semestralnie 27 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 350-390 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

379 zł miesięcznie 28 zł za 45 minut

1795 zł semestralnie 26 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 350-390 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Teens PRE-FCE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

419 zł miesięcznie 31 zł za 45 minut

1995 zł semestralnie 29 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 220-340 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Teens PRE-FCE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

409 zł miesięcznie 30 zł za 45 minut

1945 zł semestralnie 29 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 220-340 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

Po zapisie otrzymasz zaproszenie na spotkanie poziomujące. Dobierzemy wtedy odpowiedni wariant kursu dla Twojego dziecka.

ES Masters PRE-FCE & FCE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

419 zł miesięcznie 31 zł za 45 minut

1995 zł semestralnie 29 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 150-200 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do matury rozszerzonej
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Masters PRE-FCE & FCE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

409 zł miesięcznie 30 zł za 45 minut

1945 zł semestralnie 29 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 150-200 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do matury rozszerzonej
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Masters PRE-CAE & CAE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

429 zł miesięcznie 32 zł za 45 minut

2045 zł semestralnie 30 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 50-350 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do matury rozszerzonej
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Masters PRE-CAE & CAE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

419 zł miesięcznie 31 zł za 45 minut

1995 zł semestralnie 29 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 50-350 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do matury rozszerzonej
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

Po zapisie otrzymasz zaproszenie na spotkanie poziomujące. Dobierzemy wtedy odpowiedni wariant kursu dla Twojego dziecka.

Dodatkowe informacje

Kurs angielskiego w Early Stage składa się z 34 lub 68 spotkań 50/60/70 lub 90-minutowych w zależności od wieku dziecka oraz poziomu jego zaawansowania. Jedno lub dwa spotkania w ciągu roku mogą być przeprowadzone w formie warsztatów.

Począwszy od drugiej klasy szkoły podstawowej, każdy nowy uczeń przechodzi test poziomujący z metodykiem szkoły, na podstawie którego zostaje przypisany do odpowiedniej grupy językowej. To ważny etap wstępny, który umożliwia nam budowanie grup uwzględniając kompetencje uczniów.

Forma realizowania płatności za kurs jest dostosowywana do oczekiwań Rodzica. Płatności mogą być realizowane comiesięcznie. W przypadku płatności jednorazowej lub obejmującej kilka miesięcy, możliwe jest uzyskanie zniżki. Więcej w sekcji Zniżki.

Od roku szkolnego 2023/24 opłacanie kursu jest łatwe i przyjemne. Więcej w sekcji Płatności.

Powyżej przedstawione informacje nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Materiały edukacyjne są dodatkowo płatne. Koszt na cały rok szkolny zależy od poziomu kursu i wynosi 150 zł przy grupach najmłodszych do 350 zł przy grupach starszych. Cennik przesyłamy mailowo po przypisaniu do grupy. Płatności za materiały edukacyjne należy dokonać do 20 września 2022 roku.

W ramach zajęć dla klas 1-3 oferujemy dodatkową usługę: przyprowadzania na zajęcia do naszego lokalu i odprowadzania do świetlicy. Opłata ta wynosi 200 zł za semestr (dotyczy grup z SP16 oraz SP336 oddział na Małcużyńskiego) i jest płatna do 20 września 2023 oraz do 20 lutego 2024.

Szkoła oferuje następujące zniżki:


Przy płatnościach semestralnych cena kursu jest niższa o 100 zł względem opłat wnoszonych miesięcznie. Zniżka przy opłacie semestralnej obowiązuje tylko w przypadku terminowej wpłaty.


Przy zapisie rodzeństwa przysługuje zniżka w wysokości 100 zł rocznie dla każdego ucznia przy zapisie dwójki dzieci, 200 zł przy zapisie trójki dzieci i 300 zł przy zapisie czwórki dzieci. Zniżki łączą się ze sobą.

SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI:


Po podpisaniu umowy edukacyjnej wysyłamy do naszych klientów informacje o płatnościach. Od tego roku kurs można opłacić za również pośrednictwem szybkich płatności:

• BLIK

• Karta płatnicza

• Szybki przelew


Zasady bezpieczeństwa:

Pamiętaj aby upewnić się czy nadawcą wiadomości jest Early Stage


TERMINY PŁATNOŚCI:


płatności miesięczne: do 10 dnia miesiąca

płatności okresowe zgodnie z przesłaną informacją o płatnościach


DANE DO PRZELEWU:


Verbi Sp. z o.o.

Ul. Świeradowska 42

02-662 Warszawa

NIP: 521 403 06 79

Nr konta: nr konta 35 1050 1025 1000 0090 8251 7732


Aktualności

Nasze URODZINY: 30 lat on STAGE

Najpiękniejszym prezentem urodzinowym jest zadowolenie uczniów i rodziców:)

Oto kilka urodzinowych ‘kartek’, które do nas dotarły…

 • Wszystkiego dobrego, zapału i cierpliwości w kolejnych latach nauki i zawsze świeżej głowy!!! W imieniu syna bardzo dziękuję za czas i zaangażowanie, który lektorzy, poświęcają na edukacje młodych umysłów.
 • W tym roku miałam okazję obserwować efekty Waszej pracy, bo byliśmy na wakacjach w Kanadzie i syn świetnie radził sobie w komunikacji. Naprawdę, byłam prze-dumna z mojego dziecka i wiele razy mile zaskoczona. Niech ta informacja będzie nagrodą za Waszą pracę.


 •  Dziękujemy za profesjonalną i przyjazną atmosferę współpracy. Życzymy dalszych sukcesów! Dziękuję i składam życzenia urodzinowe:)


 •  :) jesteśmy zadowoleni - najważniejsze - dzieci są zadowolone - tak trzymać...;)

Wszystkiego najlepszego!!!!

WSZYSCY nasi uczniowie zdali FCE i CAE

Jesteśmy dumni: WSZYSCY nasi uczniowie podchodzący w tym roku do zewnętrznych egzaminów FCE i CAE zdali śpiewająco. BRAWO!

Gratulacje dla uczniów i naszych lektorów prowadzących przygotowania. You're the best.


W przyszłym roku mamy nadzieję na start grupy na poziomie najwyższym egzaminów CAMBRIDGE: PROFICIENCY (CPE). I tu wierzymy w sukces

HAPPY CHILDREN’S DAY

Being around children heals the heart. Every child is special. 

We wish you ALL  HAPPY CHILDREN’S DAY

ALL  HAPPY CHILDREN’S DAY

Nowy rok szkolny 2023/2024.

Rozpoczęliśmy już zapisy na nowy rok szkolny 2023/24. ZAPRASZAMY!

Wystarczy kliknąć różowy przycisk ZAPISZ 


Nauka w EARLY STAGE (w tym roku obchodzimy nasze trzydziestolecie) to gwarancja najwyższej jakości autorskiego kursu, prowadzonego w przyjaznej dla ucznia atmosferze.

Gratulujemy!

Nasz uczeń - Mikołaj Ryszawa z grupy 4.4, został laureatem ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego CES Galileo 2023!


Najserdeczniejsze gratulacje dla Mikołaja i lektorki - p. Sandry!

Egzamin ósmoklasisty - uczniowie nie ES

Egzamin Ósmoklasisty - pomożemy Ci się do niego dobrze przygotować!


EARLY STAGE – szkoła języka angielskiego - serdecznie zaprasza uczniów klas ósmych na bezpłatne, zdalne warsztaty poświęcone sprawdzianowi z języka angielskiego po 8 klasie.

W ciągu 90 minut interaktywnego spotkania nasza metodyczka przekaże uczniom solidną pigułkę wiedzy i wzmocnień przed czekającym ich egzaminem. 

Termin: sobota, 22 kwietnia br. w godzinach 10:00-11:30 

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie przez formularz do 15 kwietnia: 

https://forms.gle/owsqkXcGfC4E6Fna6

BARDZO GORĄCO zachęcamy do udziału! Nie może Cię zabraknąć!

Warsztaty dla naszych uczniów klas 8

Drodzy rodzice zapraszamy na warsztaty przed egzaminem klas ósmych!

Warsztaty planujemy w terminach:

piątek 10.03  lub sobota 11.03 - warsztat 1

piątek 14.04 lub  sobota 15.04 - warsztat 2

piątek 12.05  lub sobota 13.05 - warsztat 3


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: kabaty@earlystage.pl

Merry Christmas

Drodzy Państwo!

Życzymy pięknych Świąt, wspaniałego Nowego Roku, pełnego spokoju i dobra.

 Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 1 stycznia.

All Together - projekt 2022/2023

Rozpoczynamy projekt All Together, który będzie towarzyszył nam w tym roku szkolnym! Tematem kolejnej  edycji są kontynenty. Dowiemy się co charakteryzuje każdy kontynent, w jaki sposób każdy z nich jest odmienny, a w jaki podobny.

Nowe piosenki projektowe czekają już na naszych uczniów na platformie projektowej oraz w aplikacji muzycznej Early Stage (aplikacja do pobrania z App Store lub Google Play). Dzięki nim dzieci poznają nowe słownictwo i, mamy nadzieję, poszerzą wiedzę o świecie.

 

Na platformę można wejść poprzez e-dziennik, po zalogowaniu.

Znajdują się tam gry językowe, karaoke oraz Song Book, w formie eBooka do pobrania, zawierający teksty wszystkich tegorocznych piosenek.


Zachęcamy do korzystania z platformy i aplikacji muzycznej całą rodziną!


Więcej informacji w mailach do rodziców.

Dziękujemy za kolejny wspólny rok!

Życzymy wspaniałego odpoczynku! HAVE FUN! 


W naszej szkole od 24 czerwca rozpoczynamy przerwę wakacyjną. Spotkania kwalifikacyjne wznowimy pod koniec sierpnia.


Zapisy przyjmujemy cały czas (tylko ON-LINE).

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy.


SEKRETARIAT przy Ekologicznej w czasie wakacji będzie nieczynny. 

Rekrutacja 2022/2023

Rozpoczynamy zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023. Zapraszamy do zapisów już dziś.


Zapisy prowadzimy tylko online. Wystarczy kliknąć różowy przycisk "ZAPISZ" na stronie. Zapraszamy!

Obejrzyj lekcję pokazową

Obejrzyj lekcję pokazową

Lekcja na Ekologicznej

x
P1520934.JPG
P1520947.JPG
P1520958.JPG
P1520959.JPG
P1520964.JPG
P1520976.JPG
P1520989.JPG
P1530001.JPG
P1530020.JPG
P1530031.JPG
P1530034.JPG
P1530036.JPG
P1530043.JPG
P1530049.JPG
P1530087.JPG
P1530111.JPG
P1530113.JPG
P1530131.JPG
P1530145.JPG
P1530150.JPG
P1530212.JPG
P1530250.JPG
P1530262.JPG
P1530266.JPG
P1530365.JPG
P1530389.JPG
P1530395.JPG
P1530402.JPG
P1530316.JPG
P1530337.JPG
P1520934.JPG
P1520947.JPG
P1520958.JPG
P1520959.JPG
P1520964.JPG
P1520976.JPG
P1520989.JPG
P1530001.JPG
P1530020.JPG
P1530031.JPG
P1530034.JPG
P1530036.JPG
P1530043.JPG
P1530049.JPG
P1530087.JPG
P1530111.JPG
P1530113.JPG
P1530131.JPG
P1530145.JPG
P1530150.JPG
P1530212.JPG
P1530250.JPG
P1530262.JPG
P1530266.JPG
P1530365.JPG
P1530389.JPG
P1530395.JPG
P1530402.JPG
P1530316.JPG
P1530337.JPG

Warsztaty w Przedszkolu Misia Ursynka

x
IMG_8099.jpg
IMG_8072.jpg
IMG_8112.jpg
IMG_8099.jpg
IMG_8072.jpg
IMG_8112.jpg

Kontakt

Sekretariat Filii

ul. Ekologiczna 14

02-798 Warszawa

tel. +48 664 936 166

Dyrektor

Magdalena Romanowska

Metodyk Główny

Justyna Bojdzińska

Wicedyrektor

Melania Karaś-Tęcza

tel. +48 602 113 624

Metodyk

Agata Błogowska