Angielski dla młodzieży
w wieku 15-19 lat

ES Masters
- Share & Change

Angielski dla młodzieży to nie tylko zajęcia... To także możliwość swobodnego porozumiewania się z innymi. Szkoła ponadpodstawowa to dla nastolatków prawdziwe wyzwanie i czas pierwszych poważnych decyzji. Biegła znajomość języka angielskiego to ich szansa na międzynarodowe przyjaźnie, sukcesy naukowe, stypendia, realizację hobby.

To ich strategiczna inwestycja w przyszłość. Wiemy, jak ważna jest nauka angielskiego dla młodzieży i zrobimy wszystko, aby nie była ona jedynie oderwanym od rzeczywistości obowiązkiem.

Wyjątkowa szkoła językowa dla młodzieży


Szkoła języka angielskiego dla młodzieży powinna bazować na wiedzy zdobytej we wcześniejszych latach nauki. Nie inaczej jest w Early Stage - kursy angielskiego przeznaczone dla młodzieży w wieku od 15–19 lat bazują na wcześniejszych etapach nauki w naszej szkole. W tym stopniu zaawansowania uczniowie używają języka angielskiego jako narzędzia komunikacji. Operują bogatym słownictwem, potrafią swobodnie formułować myśli i prowadzić dialogi. Kursy angielskiego w Early Stage rozwijają językowe umiejętności i przygotowują do egzaminów Cambridge na poziomie: Preliminary for Schools, First for Schools, Advanced. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki i egzaminy. To dzięki nim mamy pewność, że edukacja w naszej szkole jest niezwykle skuteczna, a kurs angielskiego dla młodzieży pomoże w swobodnym posługiwaniu się językiem.

Angielski dla licealistów na miarę ich potrzeb


Dlaczego lekcje angielskiego dla młodzieży w naszej szkole są tak skuteczne? Ponieważ traktujemy naszych uczniów po partnersku – dajemy im możliwość twórczego wyrażania siebie i wspieramy w budowaniu autonomii. Podczas zajęć języka angielskiego w Early Stage nastolatkowie otrzymują ambitne wyzwania, uczą się aktywnej współpracy w grupie i zachowań leaderskich – dzięki temu uczą się samodzielności i nabywają kompetencje, pozwalające im wziąć życie w swoje ręce. Dzięki solidnemu językowemu przygotowaniu uczniowie i absolwenci Early Stage mają przepustkę do swobodnego podróżowania, studiowania i pracowania. Nauka angielskiego dla nastolatków w naszej szkole to podwaliny pod dorosłe życie.
Angielski dla młodzieży w wieku 15-19 lat Angielski dla młodzieży w wieku 15-19 lat

Czego nauczy się Twój nastolatek?

Cele językowe

 • rozwinie umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych, a także umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy abstrakcyjne
 • udoskonali nabyte sprawności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
 • przygotuje się do egzaminów Cambridge na poziomach: Preliminary for Schools, First for Schools, Advanced
 • rozwinie wyobraźnię językową poprzez idiomy, przysłowia, czasowniki frazowe oraz słowotwórstwo
 • rozwinie umiejętność rozumienia oryginalnych angielskich tekstów: artykułów, newsów, piosenek itp.

Cele pozajęzykowe

 • rozwinie swoją autonomię i niezależność w procesie edukacji językowej
 • udoskonali umiejętność formułowania i wyrażania niezależnych opinii i sądów
 • nauczy się krytycznego myślenia
 • rozwinie zdolności interpersonalne dzięki pracy zespołowej
 • uwrażliwi się na problemy ludzi i zwierząt poprzez akcje charytatywne w ramach corocznych projektów międzynarodowych
 • wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie poprzez pozytywne doświadczenia z zajęć i biegłą znajomość języka angielskiego
 • udoskonali własną strategię nauki dzięki realizacji zadań domowych oraz bieżących powtórek materiału
 • rozwinie kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów

Szczegóły zajęć

8 - 12 uczniów
w grupie
2 x tyg.
po 90 minut
Grupy dopasowane
wiekiem i poziomem
znajomości języka
Ambitny
program
Przygotowanie
do egzaminów
Cambridge
Dodatkowe
materiały online
Bieżący kontakt
z lektorem
Monitorowanie
postępów
E‑dziennik
i aplikacja muzyczna
Podsumowanie
semestralne
i roczne

Opinie

Nie sądziłam, że wszystkie dobre opinie, które słyszałam na temat szkoły Early Stage mogą być prawdziwe. Po roku nauki pierwszoklasisty, z czystym sumieniem mogę polecić tę szkołę wszystkim poszukującym rzetelnej językowej edukacji dla swoich dzieci.

Magda, mama Kajetana (8 lat) Wołomin

Nauka języka angielskiego w Early Stage od 1 klasy dała mojej córce możliwość swobodnego posługiwania się nim już po 5-6 latach. Wyprzedzenie materiału w porównaniu z tym ze szkoły spowodowało duży komfort. Albo mam wyjątkowo zdolną córkę, albo metoda nauczania i lektorzy w Early Stage to sprawiają, bo język angielski stał się drugim natywnym.

Sławek, tata Dominiki (lat 18) Warszawa

Jestem bardzo zadowolona z Early Stage. Córka chodzi do szkoły od 4 lat. Któregoś dnia sama wymyśliła sobie w domu, że będzie mówić tylko po angielsku. Byłam bardzo zaskoczona jak przez prawie 2 godziny mówiła do nas praktycznie płynnie. Gdy nie znała słówka starała się opowiedzieć coś w inny sposób. Dla mnie to najlepszy dowód na to, że zainwestowane przez nas pieniądze i przez nią czas procentuje.

Magda, mama Zuzi (11 lat) Wrocław

Jestem pełna podziwu jak szybko szkoła zdołała przejść na system nauczania online i dostosować się do zaistniałej sytuacji. Nie było żadnej przerwy w kontynuacji nauki. Syn po pierwszym roku uczęszczania do Early Stage znacznie wyprzedza standardowy program nauczania i swoich rówieśników. Materiał i program dostosowany w 100% do etapu i wieku dzieci. Z przyjemnością zapisałam syna na kolejny rok.

Magda, mama Franka (7 lat) Warszawa

Hania uczy się w Early Stage od 1 klasy szkoły podstawowej. Od 7 lat uważam, że podjęliśmy najlepszą decyzję o wyborze Early Stage.

Dorota, mama Hani (13 lat) Wrocław
Zobacz wszystkie opinie

Nasze kursy języka angielskiego rozwijają kompetencje XXI wieku

Wszechstronny rozwój dzieci to nasz priorytet. Stawiamy na stopniowe pogłębianie różnorodnych kompetencji niezbędnych w świecie XXI wieku.

proaktywność

Traktując naszych uczniów po partnersku, wzmacniamy w nich pewność siebie oraz poczucie sprawczości. Uczymy, jak przejmować inicjatywę i działać na mniejszą i większą skalę.

autonomia

Najstarsi uczniowie biorą coraz większą odpowiedzialność za siebie i swoje decyzje. Stają się samodzielnymi użytkownikami języka angielskiego i świadomymi obywatelami świata.

umiejętność uczenia się

Budujemy w naszych uczniach współodpowiedzialność za proces uczenia się. Wyposażamy ich w szerg narzędzi, które wspierają systematyczność i zapamiętywanie.

kompetencje społeczne

Dzięki różnym formom pracy uwrażliwiamy na drugiego człowieka i różnorodność. Stawiamy na współpracę, czerpanie od siebie nawzajem, dzielenie się zasobami i aktywne słuchanie.

krytyczne myślenie

W trakcie zajęć wspieramy poczucie własnej wartości i wyrażanie własnego zdania, zachęcamy do niezależnego myślenia oraz patrzenia na tematy z różnych perspektyw.

nastawienie na rozwój

Otwieramy przed uczniami ścieżki doskonalenia się, poszerzamy ich horyzonty i pokazujemy, że mają wpływ na własny rozwój. Zachęcamy do podejmowania wyzwań i doceniamy ich wysiłek.

komunikatywność

Zanurzamy w języku angielskim. Umożliwiamy eksperymentowanie, popełnianie błędów i uczenie się na nich. Ośmielamy uczniów do wyrażania myśli, emocji i potrzeb po angielsku.

kreatywność

Dzięki metodom stosowanym na naszych kursach wzmacniamy dziecięcą chęć tworzenia i patrzenia na świat w sposób oryginalny, nietuzinkowy a przez to ciekawy i odkrywczy.

otwartość

Wspieramy i rozwijamy w uczniach wrodzoną i naturalną ciekawość, budujemy postawy szacunku i tolerancji oraz otwartość na różnorodność, uwrażliwiamy na świat i ludzi.

twórcza ekspresja

Poprzez gry i zabawy ruchowe, piosenki, improwizację, elementy teatru oraz projekty plastyczno-językowe dajemy uczniom okazję do wyrażania siebie, swojego zdania i emocji.

Obejrzyj lekcję pokazową

Obejrzyj lekcję pokazową

Pozostałe kursy

Kids

Kids

3-6 lat

Play
& Sing

Rymowanki, piosenki, ruch i prace plastyczne to żywioły przedszkolaków i nasz sposób na otwieranie ich na świat języka angielskiego. Zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat prowadzone są w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, której towarzyszą uśmiech od ucha do ucha i wartościowa zabawa.

Juniors

Juniors

7-10 lat

Talk
& Create

Dzieciaki wczesnoszkolne zachęcamy do mówienia. Poszerzamy ich słownictwo, rozwijamy zdolność rozumienia ze słuchu i czytania pierwszych tekstów po angielsku. Oswajamy z popełnianiem błędów, aby nie blokowały radości z nauki.

Na zajęciach dla 7-10-latków przygotowujemy dzieci do pierwszych egzaminów Cambridge: Pre-A1 Starters, A1 Movers. I pomagamy je zdać na luzie i bez stresu.

Egzaminy: Pre-A1 Starters, A1 Movers Szczegóły
Teens

Teens

11-14 lat

Think
& Cooperate

Nasze nastolatki są już rozgadane – i to po angielsku! Tematyka zajęć dla dzieci w wieku 11-14 lat skłania ich do krytycznego myślenia, prezentowania własnych opinii i twórczego rozwiązywania problemów.

Na tym etapie przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty oraz kolejnych egzaminów Cambridge: A2 Flyers, A2 Key, B1 Preliminary. Podczas przygotowań nasi uczniowie uczą się również współpracy oraz celebrowania małych i dużych sukcesów!

Egzaminy: A2 Flyers, A2 Key, B1 Preliminary Szczegóły