Zapisz

Kursy języka angielskiego dla młodzieży w wieku 15-19 lat

K

ES Masters

 • 15 – 19 lat
 • 8 – 12 uczniów w grupie
 • 68 zajęć w roku
 • 2 razy w tygodniu po 90 minut
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge

Angielski dla młodzieży to nie tylko zajęcia...

To także możliwość swobodnego porozumiewania się z innymi. Szkoła ponadpodstawowa to dla nastolatków prawdziwe wyzwanie i czas pierwszych poważnych decyzji. Zmienia się ich środowisko, wygląd, zainteresowania. Kształtuje dojrzała osobowość. Otwiera się przed nimi świat różnych perspektyw. Biegła znajomość języka angielskiego to ich szansa na międzynarodowe przyjaźnie, sukcesy naukowe, stypendia, realizację hobby. To ich strategiczna inwestycja w przyszłość. Wiemy, jak ważna jest nauka angielskiego dla młodzieży i zrobimy wszystko, aby nie była ona jedynie oderwanym od rzeczywistości obowiązkiem.

Wyjątkowa szkoła językowa dla młodzieży

Szkoła języka angielskiego dla młodzieży powinna bazować na wiedzy zdobytej we wcześniejszych latach nauki. Nie inaczej jest w Early Stage - kursy angielskiego przeznaczone dla młodzieży w wieku od 15–19 lat bazują na wcześniejszych etapach nauki w naszej szkole. W tym stopniu zaawansowania uczniowie używają języka angielskiego jako narzędzia komunikacji. Operują bogatym słownictwem, potrafią swobodnie formułować myśli i prowadzić dialogi. Kursy angielskiego w Early Stage rozwijają językowe umiejętności i przygotowują do egzaminów Cambridge na poziomie: Preliminary for Schools, First for Schools, Advanced. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki i egzaminy. To dzięki nim mamy pewność, że edukacja w naszej szkole jest niezwykle skuteczna, a kurs angielskiego dla młodzieży pomoże w swobodnym posługiwaniu się językiem.

Dbamy o rozwój naszych uczniów

Dlaczego lekcje angielskiego dla młodzieży w naszej szkole są tak skuteczne? Ponieważ traktujemy naszych uczniów po partnersku – dajemy im możliwość twórczego wyrażania siebie i wspieramy w budowaniu autonomii. Podczas zajęć języka angielskiego w Early Stage nastolatkowie otrzymują ambitne wyzwania, uczą się aktywnej współpracy w grupie i zachowań leaderskich – dzięki temu uczą się samodzielności i nabywają kompetencje, pozwalające im wziąć życie w swoje ręce. Dzięki solidnemu językowemu przygotowaniu uczniowie i absolwenci Early Stage mają przepustkę do swobodnego podróżowania, studiowania i pracowania. Nauka angielskiego dla nastolatków w naszej szkole to podwaliny pod dorosłe życie.

Rodzic będzie informowany o postępach dziecka poprzez:

 • bieżący kontakt z lektorem
 • stały dostęp do e-dziennika
 • podsumowania semestralne i roczne

Podczas kursu każdy uczeń będzie miał do dyspozycji:

 • autorskie podręczniki Early Stage
 • platformę związaną z projektem międzynarodowym
 • aplikację muzyczną
 • dostęp do ES Online – naszej platformy z ocenami, frekwencją, informacjami o pracy domowej, testach i kartkówkach

Materiały przygotowujące do egzaminów Cambridge:

 • książka z testami przygotowująca do wybranego egzaminu Cambridge
 • Early Stage WEB QUEST – arkusz zadań online przygotowujący do danego poziomu testu
 • liczba zajęć

  68 × rok
 • liczba uczniów w grupie

  8 - 12 uczniów
 • czas trwania zajęć

  2 × w tyg. × 90 min.
 • monitorowanie postępów
 • egzaminy Cambridge
 • ambitny program

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Cele językowe:

 • rozwinie umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych, a także umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy abstrakcyjne
 • udoskonali nabyte sprawności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
 • przygotuje się do egzaminów Cambridge na poziomach: Preliminary for Schools, First for Schools, Advanced
 • rozwinie wyobraźnię językową poprzez idiomy, przysłowia, czasowniki frazowe oraz słowotwórstwo
 • rozwinie umiejętność rozumienia oryginalnych angielskich tekstów: artykułów, newsów, piosenek itp.

Cele pozajęzykowe:

 • rozwinie swoją autonomię i niezależność w procesie edukacji językowej
 • udoskonali umiejętność formułowania i wyrażania niezależnych opinii i sądów
 • nauczy się krytycznego myślenia
 • rozwinie zdolności interpersonalne dzięki pracy zespołowej
 • uwrażliwi się na problemy ludzi i zwierząt poprzez akcje charytatywne w ramach corocznych projektów międzynarodowych
 • wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie poprzez pozytywne doświadczenia z zajęć i biegłą znajomość języka angielskiego
 • udoskonali własną strategię nauki dzięki realizacji zadań domowych oraz bieżących powtórek materiału
 • rozwinie kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów

Przykładowe materiały