Metoda nauczania języka angielskiego w Early Stage

Rym, muzyka, ruch – podczas naszych zajęć nie ma miejsca na nudę!  Mamy 12 supermocy, którymi wciągamy dzieciaki w świat swobodnej komunikacji, przełamujemy ich straszki, a rumieńce zawstydzenia zamieniamy na wypieki ekscytacji.

Metoda nauczania języka angielskiego w Early Stage Metoda nauczania języka angielskiego w Early Stage

Więcej niż nauka angielskiego

30

lat rozwoju metody

12

sprawdzonych supermocy

10

kompetencji XXI wieku

Nasza metoda jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w nauczaniu dzieci i młodzieży. Działamy zgodnie z podejściem growth mindset. Zakłada ono rozwojowe patrzenie na możliwości ludzkiego mózgu, traktując uczenie się jako proces. Dzięki niemu nasi uczniowie nie boją się wyzwań i nie traktują błędów jako porażki. Chętnie podejmują ryzyko dalszego rozwoju, bo wiedzą, że ewentualne potknięcie nie przekreśla ich dotychczasowych osiągnięć. Jest jedynie etapem na drodze do nowego celu.

Ucząc języka angielskiego, jednocześnie rozwijamy w uczniach kompetencje XXI wieku, przydatne w innych obszarach życia, m.in.: kreatywność, otwartość, krytyczne myślenie i nastawienie na rozwój.

Rym

bo słowo po słowie zostaje w głowie

Tworzenie rymów to jedna z najlepszych metod na intuicyjne zapamiętywanie słówek, zwrotów i zdań. Dzieci od najmłodszych lat obcują z prostymi rymowankami. W ten sposób uczą się języka ojczystego, a powtarzane w dzieciństwie wierszyki zapamiętują na całe życie. Podobnie rzecz się ma z nauką angielskiego. To język bez deklinacji, bogaty w jedno- i dwusylabowe wyrazy, z których można stworzyć łatwe do przyswojenia rymowanki. Dzieci chętnie je powtarzają i błyskawicznie zapamiętują.

Rymowanie kształtuje słuch fonematyczny, dzięki któremu dzieci uczą się poprawnej wymowy języka angielskiego. To najlepsza rozgrzewka przed nauką czytania i pisania. Znajdowanie rymów stanowi doskonałą zabawę, budującą zaangażowanie u dzieci podczas zajęć. Niektóre połączenia słów, zwłaszcza te nieoczywiste w stylu a pig in a wig, a stork with a fork pobudzają wyobraźnię i wywołują uśmiech na twarzach uczniów. Wszystkie rymowane wierszyki, piosenki i ćwiczenia są dostosowane do poziomu znajomości języka angielskiego oraz rozwoju mentalnego dzieci.

Muzyka

bo mózg lubi dobre rytmy

Muzyka jest obecna w życiu człowieka właściwie od zawsze. Pierwsze docierające do nas dźwięki to bicie serca, miarowe kroki, dzwonek do drzwi czy szczekanie psa. Po narodzinach doznania się intensyfikują i słyszymy kołysanki na dobranoc, sami śpiewamy przedszkolne przeboje, nucimy hity z bajek animowanych. Niektóre melodie na trwałe zapisują się w naszej pamięci. Po wielu latach możemy je bezbłędnie odtworzyć. Z piosenkami jest podobnie, dlatego z sukcesem wykorzystuje się je w nauce języka obcego.

Muzyka to przyjemność – wyzwala emocje, poprawia nastrój i wzmacnia zaangażowanie uczniów, niezwykle istotne w procesie zapamiętywania nowych słówek. Piosenki tworzone na potrzeby zajęć powielają poprawne struktury gramatyczne, podział na sylaby i właściwą intonację zdań. Wielokrotnie powtarzane wpadają w ucho i dają się łatwo utrwalić.

Ponieważ nauka języka i poznawanie nowych melodii pobudzają te same struktury w mózgu, połączenie obu tych elementów w formie praktycznych ćwiczeń potęguje efekt przyswajania angielskiego w trakcie całego kursu.

Ruch

bo wyzwala energię do nauki

Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, towarzyszącą mu od pierwszych tygodni życia. Niemowlę nawet przez sen dynamicznie zmienia miejsce położenia w łóżeczku, stąd często nazywamy je wiercipiętą czy frygą. Wszystkie dzieci są kinestetykami, nastawionymi na bycie w ruchu non stop. W ten sposób rozładowują energię i pokazują emocje oraz, co istotne, przyswajają wiedzę. Dzieje się tak, ponieważ w systemie nerwowym człowieka istnieje sieć łącząca percepcję i czynności motoryczne. Jej efektywność zależy od stopnia wykorzystania wszystkich zmysłów podczas nauki.

Czy da się wysiedzieć na zajęciach 90 minut? Absolutnie nie. Dlatego w naszej metodzie stosujemy taniec, klaskanie, tupanie, podskoki, kalambury. Przeplatamy ćwiczenia statyczne z ruchowymi, żeby urozmaicić każdą lekcję i zaangażować w nią wszystkich uczniów.

Ruch jest nie tylko świetnym narzędziem do zapamiętywania, ale także rozwija wyobraźnię i kreatywność. Dzieci doskonale radzą sobie z pokazywaniem pojęć, nawet tych bardzo abstrakcyjnych.

Relacje

bo pozwalają czuć się bezpiecznie

Człowiek od początku życia poszukuje bliskości i ma ogromną potrzebę budowania relacji, którą we wczesnym dzieciństwie zaspokajają rodzice. Z czasem sieć łącząca go z bliskimi rozrasta się i pojawiają się nowe ogniwa: koledzy z przedszkola, przyjaciele z podwórka, nowi znajomi. Odtąd relacje nie służą jedynie budowaniu poczucia bezpieczeństwa, ale dają przyjemność wynikającą ze wspólnego działania, zabawy, przeżywania emocji. Stają się katalizatorem rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

O sukcesie w nauce języka angielskiego w dużej mierze decydują relacje panujące w klasie. Dobra atmosfera sprzyja większemu zaangażowaniu w zajęcia i lepszej koncentracji. Wspólne przeżywanie emocji związanych z tokiem lekcji jednoczy grupę i daje sygnał, że uczniowie mogą na sobie polegać.

Nauczyciel pełniąc funkcję przewodnika na pierwszym miejscu stawia możliwości dzieci i ich potrzeby. Wsłuchuje się w ich pytania i wyjaśnia wątpliwości. Taką postawą zyskuje zaufanie i szacunek grupy. Odgrywa przede wszystkim rolę wspierającą, a w mniejszym stopniu oceniającą. Dzięki dobrym relacjom i wynikającemu z nich poczuciu bezpieczeństwa pielęgnuje w uczniach naturalną ciekawość świata oraz wewnętrzną motywację do rozwoju.

Dzieci lubią być traktowane poważnie, co umacnia w nich poczucie własnej wartości. To elementarne założenie realizujemy podczas każdych zajęć. Wierzymy, że możemy liczyć na naszych uczniów i jasno im to komunikujemy. Dzięki takiemu podejściu dzieci stają się bardziej odpowiedzialne oraz samodzielne.

W Early Stage stawiamy na świadome uczestnictwo rodziców w nauce dziecka, polegające na byciu dobrym towarzyszem, który wspiera zaangażowanie ucznia, a w razie jakichkolwiek problemów – na bieżąco informuje o nich lektora. Organizujemy specjalne warsztaty na ten temat. Podczas całego kursu dbamy o stały kontakt i otwarte relacje nauczyciel-rodzic.

Współpraca

bo razem możemy więcej

Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci. Dlatego od początku wprowadzamy różnorodne aktywności - elementy pracy własnej przeplatamy z ćwiczeniami w parach i większych grupach. Dzięki częstej pracy zespołowej nasi uczniowie mają dużo możliwości do aktywnego używania i utrwalania języka angielskiego. Angażujemy wszystkie dzieci i zachęcamy je do interakcji między sobą. Tworzymy przestrzeń do wzajemnego wspierania się, inspirowania i celebrowania małych sukcesów. Nasi uczniowie odkrywają indywidualne talenty i uczą się wykorzystywania ich dla dobra grupy i wspólnych projektów. Wprowadzamy elementy pozytywnej rywalizacji nastawionej nawzajemne docenianie i szacunek. W ten sposób zwiększamy motywację do nauki i pozytywnie wpływamy na poczucie własnej wartości uczniów.

Komunikacja

bo warto umieć się porozumieć

Nasze zajęcia prowadzone są w całości po angielsku. Poprzez takie zanurzenie w języku uczniowie wyzwalają swój potencjał do mówienia. Zachęcamy je do podejmowania prób nazywania myśli, emocji i potrzeb w języku angielskim, nabudowując z roku na rok ich kompetencje do wyrażania coraz bardziej złożonych treści. Celowo układamy elementy zajęć tak, aby wszyscy uczniowie mogli często i swobodnie się komunikować. Budujemy bezpieczną atmosferę, co umożliwia eksperymentowanie, popełnianie błędów, wyciąganie wniosków i korzystanie z prawidłowych wzorców. Dzięki temu nasi uczniowie szybko uzyskują swobodę i pewność w wypowiadaniu się, dyskutowaniu, opisywaniu, dzieleniu się opiniami i wcielaniu w różne role. Wszystko to sprawia, że zyskują gotowość do porozumiewania się w języku angielskim.

Humor

bo endorfiny i nauka to zgrany duet

Uśmiech jest jedną z pierwszych oznak radości okazywanych przez niemowlę. Stanowi częstą reakcję na codzienne sytuacje, w których dziecko czuje się szczęśliwe. To zasługa endorfiny, hormonu wydzielanego podczas śmiechu, wywołującego zadowolenie z siebie i dobre samopoczucie. Dlatego kiedy dziecko jest stymulowane przez śmiech, chętniej nabywa nowych umiejętności.

Wprowadzając elementy humorystyczne do lekcji, nie tylko przyspieszamy przyswajanie języka obcego, ale również kształtujemy w naszych uczniach poczucie humoru. W wesołym środowisku łatwiej o przyjazną atmosferę pomiędzy dziećmi i lepszą motywację do pracy.

Humor uatrakcyjnia i urozmaica każde zajęcia. Wprowadzamy go na różne sposoby: poprzez absurdalne rymy, zabawne historyjki, śmieszne efekty dźwiękowe czy zabawną grafikę. Dzięki temu dzieci się aktywizują i wykazują większą śmiałość do rozmowy.

Kreatywność

bo droga do celu ma być ciekawa

Budujemy atmosferę otwartości i bezpieczeństwa, dzięki czemu uczniowie mogą swobodnie dzielić się swoimi pomysłami. Uczestniczą w aktywnościach, które pobudzają kreatywność - przygotowują projekty plastyczno-językowe i multimedialne, odtwarzają scenki, wcielają się w role. Uczą się w ten sposób patrzenia na zagadnienia z wielu perspektyw. Aby pobudzać działanie wyobraźni, używamy wizualizacji – zdjęć, obrazów, ikon, grafik, które wywołują nieoczywiste skojarzenia, prowadzące uczniów w kierunku innowacyjnych rozwiązań. Nasza metoda nauczania angielskiego zakłada częste korzystanie z techniki burzy mózgów, która daje możliwość generowania wielu różnorodnych pomysłów. Tworząc przestrzeń na kreatywność i eksperymentowanie, pozwalamy uczniom z otwartością i odwagą rozwijać kompetencje językowe.

Krytyczne myślenie

bo pomaga zrozumieć świat

Przygotowujemy uczniów do samodzielnego, krytycznego myślenia i zachęcamy do używania go jako narzędzia. Stosując różnorodne zadania, inspirujemy do stawiania i weryfikowania hipotez, szukania własnych odpowiedzi na ważne pytania, porównywania informacji i wyciągania wniosków. Poprzez zadawanie najprostszych pytań, uruchamiamy proces myślowy, rozpalając umiejętność refleksyjnego patrzenia na świat i własny rozwój. Stawiamy na analizowanie, dedukowanie i podsumowywanie, by uczniowie mogli odkrywać własne zdanie. W praktyce stosujemy struktury i strategie pomocne w prezentowaniu swoich poglądów w przemyślany i zrozumiały sposób. Wszystkie te aktywności stymulują rozwój językowy i wznoszą na wyższy poziom umiejętności sprawnej komunikacji ustnej i pisemnej.

Autonomia

bo daje poczucie sprawczości

Budowanie niezależności jest jednym z celów naszej metody uczenia angielskiego. Dlatego już najmłodszym uczniom powierzamy odpowiedzialności adekwatne do ich wieku, poszerzając je wraz z rosnącymi możliwościami. Zwiększa to ich zaangażowanie w naukę, dając poczucie spełnienia i satysfakcji. Dzięki regularnym zadaniom przeznaczonym do pracy własnej, dzieci uczą się systematyczności i ewaluacji swoich postępów. Poprzez ćwiczenia w parach i grupach, rozwijamy umiejętności samodzielnego poprawiania błędów oraz udzielania sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej. Nauczyciel zachęca do podejmowania ryzyka i dba o to, by uczniowie mieli poczucie osiągania wyznaczonych przez siebie celów. Pełni zatem rolę towarzysza procesu edukacyjnego, w którym to uczeń i jego rozwój odgrywają główne role.

Spiralność

bo nakręca rozwój i zapamiętywanie

Uczenie się to skomplikowany proces, który ma charakter spiralny. Nieodłącznym jego elementem jest zapominanie, dlatego dajemy uczniom możliwość wracania do zrealizowanego materiału: na etapie powtórkowym lekcji, po każdym rozdziale podręcznika, w podsumowaniu semestralnym i rocznym. Nasza metoda nauczania języka angielskiego współgra z naturalnym sposobem przyswajania wiedzy i pozwala odkrywać słownictwo, frazy i zagadnienia gramatyczne stopniowo, w wymiarze dostosowanym do wieku i poziomu językowego uczniów. W kolejnych latach wracają oni do poznanych już zagadnień, utrwalają je i wzbogacają o kolejne, coraz bardziej złożone elementy. Na każdym etapie uzyskują kompetencje komunikacyjne, pozwalające porozumiewać się w języku angielskim - z roku na rok w coraz bardziej zaawansowany sposób.

Autorskie materiały

bo przyciągają uwagę jak magnes

Dzieci uwielbiają książeczki. Zwykle zaczynają od etapu kulinarnego – sprawdzają jak smakują, ale z czasem przeglądają je z zainteresowaniem. Tak się uczą kolorów, kształtów, liczb. Kiedy dorastają, potrzebują silniejszych bodźców, żeby na dłużej skupić swoją uwagę na książce. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na atrakcyjność naszych podręczników przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego. Tworzone przez nas materiały są filarem unikatowego programu realizowanego przez szkołę Early Stage. Wzbudzają ciekawość uczniów i wspierają u nich proces przyswajania języka. Dobry podręcznik do nauki angielskiego to dla dzieci wielka frajda. Wiemy o tym z doświadczenia.

Każde zajęcia Early Stage to intensywne 50 do 90 minut obcowania z językiem angielskim i od 20 do 40 nowych słówek w tygodniu. Zaprojektowane przez nas materiały do nauki na bieżąco wspierają pracę lektora i uczniów, poszerzają podstawę programową oraz przygotowują do brytyjskich egzaminów Cambridge dla dzieci i młodzieży.

Nasze materiały rosną i rozwijają się razem z uczniami, dostosowując się do ich poziomu oraz możliwości przyswajania wiedzy. Powstawały przez lata i cały czas są w procesie zmian, korespondując ze szkolnym systemem edukacji oraz aktualnymi potrzebami dzieci. Dzięki zespołowi doświadczonych metodyków i praktyków pod przewodnictwem Joanny Zarańskiej – autorki wielu cenionych publikacji przeznaczonych na rynek polski oraz zagraniczny – jesteśmy zawsze na czasie i dostarczamy naszym uczniom najlepsze podręczniki do kreatywnej nauki języka angielskiego.

Za sprawą przemyślanych materiałów nasi uczniowie z roku na rok stają się coraz bardziej niezależnymi użytkownikami języka angielskiego. Jako nastolatkowie potrafią świetnie porozumiewać się po angielsku. Taki efekt osiągamy dzięki naszym książkom opracowanym w sposób kompleksowy, aby odnosiły się do różnych typów inteligencji dzieci. Dla wzrokowców mamy przygotowane ciekawe materiały graficzne, ilustracje, karty obrazkowe, wyrazowe oraz projekty plastyczno-językowe. Dla słuchowców – setki utworów muzycznych, piosenek, rymowanek. Dla dzieci rozwiniętych werbalnie – zabawy słowne, wierszyki, konwersacje. Dla kinestetyków – ćwiczenia ruchowe, kalambury, tańce, gry. Realizowanie wspólnych projektów sprzyja rozwojowi zdolności interpersonalnych.

Oprócz komponentów językowych nasze materiały zawierają elementy kulturowe, otwierające dzieci na świat. Poza tematyką związaną ze zwyczajami innych państw, są to projekty tematyczne, które co roku z sukcesem realizują nasi uczniowie.

Poznaj nasze supermoce

Kids
3-6 lat

Juniors
7-10 lat

W początkowych latach nauki supermoce służą nauczycielowi do efektywnego i przyjaznego przekazywania uczniom wiedzy oraz szlifowania ich umiejętności językowych. Dorastają wraz z dziećmi, by z czasem przerodzić się w narzędzia do uczniowskiego samorozwoju.

Nasze kursy języka angielskiego rozwijają kompetencje XXI wieku

Wszechstronny rozwój dzieci to nasz priorytet. Stawiamy na stopniowe pogłębianie różnorodnych kompetencji niezbędnych w świecie XXI wieku.

3-6 lat
 • otwartość
 • twórcza ekspresja
7-10 lat
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • nastawienie na rozwój
 • otwartość
 • twórcza ekspresja
11-14 lat
 • krytyczne myślenie
 • kompetencje społeczne
 • umiejętność uczenia się
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • nastawienie na rozwój
 • otwartość
 • twórcza ekspresja
15-19 lat
 • autonomia
 • proaktywność
 • krytyczne myślenie
 • kompetencje społeczne
 • umiejętność uczenia się
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • nastawienie na rozwój
 • otwartość
 • twórcza ekspresja

Metoda Early Stage – 12 supermocy

W Early Stage angielski jest super przygodą – odpowiednio dopasowaną do wieku i zaawansowania naszych uczniów.

Aby ułatwić uczniom proces przyswajania angielskiego korzystamy ze sprawdzonych technik pracy z dziećmi i młodzieżą. Są one ułożone w autorską strukturę lekcji, która zapewnia metodyczną celowość i daje przestrzeń na spontaniczność, radość i autentyczny kontakt uczniów między sobą oraz nauczyciela z grupą.

Metoda nauczania angielskiego na różnych poziomach językowych

Dbamy o to, żeby lektorzy pracujący w naszych klasach otrzymywali bieżące wsparcie metodyczne oraz mogli rozwijać swój warsztat pracy. Jest to szczególnie ważne dlatego, że – w zależności od wieku uczniów– w różny sposób posługujemy się naszymi supermocami. W najmłodszych grupach zajęcia są pełne ruchu, piosenek i zabawy (Kids & Juniors), a w grupach starszych nastawiamy się na aktywną komunikację, oswajanie z sytuacjami egzaminacyjnymi (Teens & Masters).