Angielski dla dzieci i młodzieży
Gmina Kolbudy

Zapraszamy na zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w Kowalach, Kolbudach, Lublewie, Bielkówku i Pręgowie. Uczymy dzieci poprzez gry, zabawy, muzykę czy rymy. Podczas naszych zajęć dzieci świetnie się bawią i efektywnie rozwijają kompetencje językowe.

Uczniowie z klas 0-3 mają zajęcia w godzinach świetlicowych. Dzieci są odbierane ze świetlicy i przyprowadzane na zajęcia do naszych lokali. Podczas lekcji lektor komunikuje się z dziećmi w języku angielskim. Nasze kursy są bardzo intensywne, dzięki czemu dzieci robią duże postępy. Przygotowujemy dzieci do egzaminów ósmoklasisty.

Angielski dla dzieci i młodzieży Gmina Kolbudy Angielski dla dzieci i młodzieży Gmina Kolbudy

ul. Bukowskiego 3

Pręgowo, woj. pomorskie

SP w Pręgowie

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zapraszamy uczniów z innych szkół / przedszkoli

Filia Gmina Kolbudy - kontakt

ul. Gregorkiewicza 11

Bielkówko, woj. pomorskie

SP w Bielkówku

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zapraszamy uczniów z innych szkół / przedszkoli

Filia Gmina Kolbudy - kontakt

ul. Szkolna 5

Lublewo Gdańskie, woj. pomorskie

ZSP w Lublewie

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zapraszamy uczniów z innych szkół / przedszkoli

Filia Gmina Kolbudy - kontakt

ul. Wybickiego 29 a

Kolbudy, woj. pomorskie

Lokal w Kolbudach

 • Przyprowadzamy uczniów ze szkoły w Kolbudach
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Gmina Kolbudy - kontakt

ul. Zeusa 9 / 1

Kowale, woj. pomorskie

Lokal przy SP w Kowalach

 • Przyprowadzamy uczniów ze szkoły metropolitalnej i przedszkola gminnego
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Gmina Kolbudy - kontakt

Cennik 2023/2024

Na jakim etapie edukacji jest Twoje dziecko?

Kto będzie uczęszczał do Early Stage w tym roku szkolnym? Informacja posłuży do wyliczenia zniżki.

ES Kids - 1x tygodniu

Cena za kurs1 x tyg. - 50 minut

160 zł miesięcznie 42 zł za 45 minut

775 zł semestralnie 41 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 50-minutowe
 • 1 raz w tygodniu
 • 34 zajęcia w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 160 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • dodatkowe materiały wideo

ES Kids - 1x tygodniu

Cena za kurs1 x tyg. - 50 minut

155 zł miesięcznie 41 zł za 45 minut

750 zł semestralnie 40 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 50-minutowe
 • 1 raz w tygodniu
 • 34 zajęcia w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 160 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • dodatkowe materiały wideo

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 50 minut

240 zł miesięcznie 32 zł za 45 minut

1150 zł semestralnie 30 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 50-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 160 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • dodatkowe materiały wideo
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 50 minut

230 zł miesięcznie 30 zł za 45 minut

1100 zł semestralnie 29 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 50-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 160 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • dodatkowe materiały wideo
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Kids - 1x tygodniu

Cena za kurs1 x tyg. - 60 minut

170 zł miesięcznie 38 zł za 45 minut

825 zł semestralnie 36 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 60-minutowe
 • 1 raz w tygodniu
 • 34 zajęcia w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 140 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny

ES Kids - 1x tygodniu

Cena za kurs1 x tyg. - 60 minut

165 zł miesięcznie 36 zł za 45 minut

800 zł semestralnie 35 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 60-minutowe
 • 1 raz w tygodniu
 • 34 zajęcia w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 140 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 60 minut

270 zł miesięcznie 30 zł za 45 minut

1300 zł semestralnie 29 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 60-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 200 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 120 zł semestralnie (dot. dzieci mających zajęcia w lokalu Early Stage)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 60 minut

260 zł miesięcznie 29 zł za 45 minut

1250 zł semestralnie 28 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 60-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 200 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 120 zł semestralnie (dot. dzieci mających zajęcia w lokalu Early Stage)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Juniors

Cena za kurs2 x tyg. - 70 minut

290 zł miesięcznie 27 zł za 45 minut

1400 zł semestralnie 26 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 70-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 120 zł semestralnie (dot. dzieci mających zajęcia w lokalu Early Stage)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Juniors

Cena za kurs2 x tyg. - 70 minut

280 zł miesięcznie 26 zł za 45 minut

1350 zł semestralnie 26 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 70-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 120 zł semestralnie (dot. dzieci mających zajęcia w lokalu Early Stage)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Juniors & ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

310 zł miesięcznie 23 zł za 45 minut

1500 zł semestralnie 22 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 160-280 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 120 zł semestralnie (dot. dzieci z klas 2-3)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Juniors & ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

300 zł miesięcznie 22 zł za 45 minut

1450 zł semestralnie 21 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 160-280 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 120 zł semestralnie (dot. dzieci z klas 2-3)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

Po zapisie otrzymasz zaproszenie na spotkanie poziomujące. Dobierzemy wtedy odpowiedni wariant kursu dla Twojego dziecka.

ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

310 zł miesięcznie 23 zł za 45 minut

1500 zł semestralnie 22 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 160-340 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

300 zł miesięcznie 22 zł za 45 minut

1450 zł semestralnie 21 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 160-340 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Teens Egzamin ósmoklasisty

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

320 zł miesięcznie 24 zł za 45 minut

1550 zł semestralnie 23 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Dodakowe informacje

 • kurs dla uczniów spoza Early Stage
 • grupa egzaminacyjna

Co otrzymujesz?

 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • regularne sprawdziany wiedzy i egzaminy próbne
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

ES Teens Egzamin ósmoklasisty

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

310 zł miesięcznie 23 zł za 45 minut

1500 zł semestralnie 22 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Dodakowe informacje

 • kurs dla uczniów spoza Early Stage
 • grupa egzaminacyjna

Co otrzymujesz?

 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • regularne sprawdziany wiedzy i egzaminy próbne
 • do 2 zajęć w formie warsztatów w ramach kursu

Po zapisie otrzymasz zaproszenie na spotkanie poziomujące. Dobierzemy wtedy odpowiedni wariant kursu dla Twojego dziecka.

Niestety...

W wybranej lokalizacji nie prowadzimy aktualnie zajęć dla tej grupy wiekowej. Przejdź do mapy, aby sprawdzić, w której szkole odbywają się zajęcia na tym poziomie lub skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!

PRZEJDŹ DO MAPY

Niestety...

W wybranej lokalizacji nie prowadzimy aktualnie zajęć dla tej grupy wiekowej. Przejdź do mapy, aby sprawdzić, w której szkole odbywają się zajęcia na tym poziomie lub skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!

PRZEJDŹ DO MAPY

Dodatkowe informacje

Kurs angielskiego w Early Stage składa się z 34 lub 68 spotkań 50/60/70 lub 90-minutowych w zależności od wieku dziecka oraz poziomu jego zaawansowania. Jedno lub dwa spotkania w ciągu roku mogą być przeprowadzone w formie warsztatów.

Począwszy od drugiej klasy szkoły podstawowej, każdy nowy uczeń przechodzi test poziomujący z metodykiem szkoły, na podstawie którego zostaje przypisany do odpowiedniej grupy językowej. To ważny etap wstępny, który umożliwia nam budowanie grup uwzględniając kompetencje uczniów.

Forma realizowania płatności za kurs jest dostosowywana do oczekiwań Rodzica. Płatności mogą być realizowane comiesięcznie. W przypadku płatności jednorazowej lub obejmującej kilka miesięcy, możliwe jest uzyskanie zniżki. Więcej w sekcji Zniżki.

Od roku szkolnego 2023/24 opłacanie kursu jest łatwe i przyjemne. Więcej w sekcji Płatności.

Powyżej przedstawione informacje nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Materiały edukacyjne są dodatkowo płatne. Koszt na cały rok szkolny zależy od poziomu kursu i wynosi 160 zł - 340 zł. Cennik przesyłamy mailowo po przypisaniu do grupy. Płatności za materiały edukacyjne należy dokonać do 20 września 2023 roku.

W ramach zajęć dla klas 0-3 oferujemy usługę przyprowadzania dzieci na zajęcia i odprowadzania na świetlicę. Usługa dla dzieci, które mają zajęcia w lokalach Early Stage jest dodatkowo płatna - 120zł / semestr.

Szkoła oferuje następujące zniżki:


Przy płatnościach semestralnych cena kursu jest niższa o 50 zł względem opłat wnoszonych miesięcznie. Zniżka przy opłacie semestralnej obowiązuje tylko w przypadku terminowej wpłaty.


Przy zapisie rodzeństwa przysługuje zniżka w wysokości 100 zł rocznie dla każdego ucznia. Zniżka obowiązuje tylko w przypadku podpisania umowy przez tę samą osobę. Zniżki łączą się ze sobą.

TERMINY PŁATNOŚCIPłatności prosimy dokonywać wyłącznie poprzez system Przelewy 24. W każdym miesiącu zostanie wysłany link do płatności internetowej.płatności miesięczne: za wrzesień - do 20 września 2023 roku, w kolejnych miesiącach - do 10 dnia miesiąca

płatności semestralnie: I wpłata do 20 września 2023 roku, II wpłata do 20 lutego 2024 roku (w przypadku braku terminowej wpłaty semestralnej, za kurs zostaną naliczone opłaty miesięczne)Aktualności

Zapisy na rok szkolny 2023/24

Drodzy Rodzice!

Ruszyliśmy z zapisami na rok szkolny 2023/24.

Zadbaj o rozwój językowy swojego dziecka z pomocą Early Stage!


Złóż zapis już dziś!


https://earlystage.pl/pl/zapisy/gmina-kolbudy


Zapraszamy!

Lekcje pokazowe w Kowalach

Zapraszamy na lekcje pokazowe, które odbędą się 9 września w naszym lokalu w Kowalach przy ulicy Zeusa 9/1 w godzinach:


13.30 przedszkole – klasa 1


14.30 klasy 2-3


15.30 klasy 4-6


Starsze dzieci zapraszamy na testy poziomujące.


Na lekcje obowiązują zapisy!

SMS na numer 572 047 604

lub

E-mail: gminakolbudy@earlystage.pl


Zapraszamy!

Lekcje pokazowe w Kolbudach

Zapraszamy na lekcje pokazowe, które odbędą się 9 września w naszym lokalu w Kolbudach przy ulicy Wybickiego 29a w godzinach:


9.00 klasy 0-1


10.00 klasy 2-3


Starsze dzieci zapraszamy na testy poziomujące.


Na lekcje obowiązują zapisy!

SMS na numer 572 047 604

lub

E-mail: gminakolbudy@earlystage.pl

Półkolonie letnie 2023 w Kolbudach

Zapraszamy na półkolonie letnie z Early Stage, które organizujemy w naszym lokalu w Kolbudach przy ulicy Wybickiego 29a. W tym roku planujemy następujące turnusy:


10-14 lipca- turnus artystyczny

7-11 sierpnia- turnus z robotyką

21-25 sierpnia - turnus sportowy

Koszt turnusu- 620zł.

W cenie wyżywienie: drugie śniadanie i dwudaniowy obiad oraz ubezpieczenie NNW.

Opieka nad dziećmi w godzinach 7.30-16.30.

Codziennie 2 godziny warsztatow tematycznych i 2 godziny zajęć z języka angielskiego.

Zapisy można dokonać poprzez formularz na stronie KLIKNIJ


Więcej informacji na stronie: STRONA


Zapraszamy!

Półkolonie zimowe w Kowalach

Mamy ostatnie miejsca na półkolonie zimowe w Kowalach!

KIEDY?

16-20.01.2023, w godz. 7.30-16.30 [turnus MIX - każdego dnia inna tematyka warsztatów]

Podczas tego turnusu każdego dnia dzieci będą miały inną tematykę warsztatów. W czasie całego tygodnia będą uczestniczyć w warsztatach z robotyką, warsztatach kulinarnych, warsztatach z eksperymentami chemicznymi, warsztatach plastycznych i warsztatach tanecznych. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

--

CENA: 620 złotych

5% rabatu dla rodzeństwa

W cenę wliczone są:

- wyżywienie: drugie śniadanie, dwudaniowy obiad

- ubezpieczenie NNW

--

 Informacja i zapisy:

pruszczgd@earlystage.pl

506-720-282

Półkolonie zimowe w Kolbudach

Mamy ostatnie miejsca na półkoloniach zimowych w Kolbudach.


16-20.01.2023 w godz. 7:30 -16.30

Podczas tego turnusu każdego dnia dzieci będą miały inną tematykę warsztatów. W czasie całego tygodnia będą uczestniczyć w warsztatach z robotyką, warsztatach kulinarnych, warsztatach z eksperymentami chemicznymi, warsztatach plastycznych i warsztatach tanecznych. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!


CENA: 620 złotych

5% rabatu dla rodzeństwa

W cenę wliczone są:

- wyżywienie: drugie śniadanie, dwudaniowy obiad

- ubezpieczenie NNW


 Informacja i zapisy:

pruszczgd@earlystage.pl

506-720-282

Ostatnie miejsca w grupach 2022/23

Dzyń, dzyń! To już ostatni dzwonek aby dołaczyć do zajęć języka angielskiego w naszej filii!

https://earlystage.pl/pl/zapisy/gmina-kolbudy

Wypełnij formularz! Skontaktujemy się z Tobą!

Lekcje pokazowe

Zapraszamy na lekcje pokazowe, które odbędą się 3 września w naszych lokalizacjach w Kowalach i Kolbudach.

Kolbudy

10.00 - klasy 0-1

11.00 - klasy 2-4


Kowale

13.30 - przedszkolaki i klasa 0

14.30 - klasy 1-3


Na lekcje pokazowe obowiązują zapisy telefoniczne 572 047 604 lub mailowe gminakolbudy@earlystage.pl


Zapraszamy!

Zapisy na nowy rok szkolny

Rozpoczeliśmy zapisy dzieci na nowy rok szkolny.

W celu zapisania dzieci, bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie po kliknięciu w przycisk "zapisz".

Półkolonie letnie 2022

Drodzy Rodzice!


Zapraszamy na półkolonie letnie z Early Stage

Półkolonie organizujemy w naszych lokalach w Pruszczu Gdański, Rotmance, Borkowie, Straszynie, Kowalach i Kolbudach.


Podczas każdego turnusu dzieci mają codziennie 2 godziny jezyka angielskiego oraz 2 godziny zajęć tematycznych.


W tym roku proponujemy Państwu następujące tematy półkolonii:

turnus z eksperymentami chemicznymi

turnus z robotyką

turnus taneczny

turnus z warsztatami artystycznymi

turnus kulinarny

turnus sportowy

Pełna oferta półkolonii oraz terminy są dostępne pod adresem www.polkolonie.earlystage.pl.


Zapraszamy do zapisów - pruszczgd@earlystage.pl

Obejrzyj lekcję pokazową

Obejrzyj lekcję pokazową

Kontakt

Sekretariat

Zeusa 9/1

80-180 Kowale

tel. 572 047 604

Godziny otwarcia sekretariatu

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00

Dyrektor

Joanna Połata

tel. +48 515 160 378

Metodyk główny

Joanna Połata

tel. +48 515 160 378

Metodyk wspomagający

Dagmara Graceffa

tel. +48 572 047 604