Zapisz

Kursy języka angielskiego dla uczniów w wieku 10-14 lat

T

ES Teens

 • 10 – 14 lat
 • 8 – 12 uczniów w grupie
 • 68 zajęć w roku
 • 2 razy w tygodniu po 90 minut
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge

Angielski dla nastolatków to niemałe wyzwanie!

Młodsi nastolatkowie wkraczają w kolejny etap szkolnej edukacji. Zaopatrzeni w wiedzę, doświadczenie, pomysły i wyobraźnię otwierają się na nowe możliwości. Stają się bardziej samodzielni i niezależni, ukierunkowani na dynamiczny rozwój. Konsekwentna nauka angielskiego dla nastolatków przenosi ich na wyższy poziom zaawansowania, do strefy swobodnych rozmów i egzaminów Cambridge. Nasza wyjątkowa szkoła językowa dla nastolatków i dzieci pomaga uczniom szlifować praktyczne umiejętności już od wielu lat.

Kursy angielskiego dla głodnych wiedzy nastolatków

Jak przekonali się nasi uczniowie, szkoła języka angielskiego dla nastolatków Early Stage, to coś więcej niż nauka. Uczniowie w tej grupie wiekowej coraz częściej przejmują stery, pracują w parach, grupach i małych zespołach. Dzięki temu mają wiele okazji do aktywnego używania języka ze swoimi rówieśnikami. Pracując nad różnymi wyzwaniami, uczą się krytycznego myślenia oraz przedstawiania swojego zdania i wyrażania opinii, a także empatycznego słuchania i wspólnego rozwiązywania problemów. To niezbędne kompetencje XXI wieku!

Kursy angielskiego przeznaczone dla nastolatków w wieku od 10–14 lat stanowią kontynuację wcześniejszych etapów nauki. Ich intensywny program oraz ambitne materiały rozwijają w uczniach umiejętność biegłej komunikacji w języku angielskim. Ponadto przy zaangażowaniu szkolnych supermocy, kompleksowo przygotowują do egzaminów Cambridge na poziomie: Movers, Flyers, Key for Schools, Preliminary for Schools. Zajęcia odbywają się w grupach dopasowanych pod względem wiekowym, z podziałem na różne poziomy zaawansowania. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki i egzaminy. To dzięki nim mamy pewność, że metoda Early Stage jest niezwykle skuteczna. Wierzymy, że każdy kurs angielskiego dla nastolatków to inwestycja w ich przyszłość.

Optymalne warunki do nauki

Dbamy o to, aby lekcje angielskiego dla nastolatków w naszej szkole były efektywne, ale także komfortowe. Liczebność grup w Early Stage sprzyja aktywnej komunikacji, zapewnia odpowiednią dynamikę pracy oraz pozwala na realizację autorskich projektów, których nie dałoby się wdrożyć w zbyt małych zespołach. Dzięki optymalnemu składowi grupy jej trzon nie podlega ciągłym zmianom, a ewentualni nowi uczniowie przechodzą specjalne testy poziomujące. W ten sposób więzi między uczniami stale się umacniają, a poziom nauki przez kolejne lata jest wyrównany. Zapraszamy na zajęcia uczniów w wieku od 10 do 14 lat. Polecamy także nasze kursy angielskiego dla dzieci i starszych nastolatków.

Rodzic będzie informowany o postępach dziecka poprzez:

 • bieżący kontakt z lektorem
 • stały dostęp do e-dziennika
 • podsumowania semestralne i roczne

Podczas kursu każdy uczeń będzie miał do dyspozycji:

 • autorskie podręczniki Early Stage
 • platformę związaną z projektem międzynarodowym
 • aplikację muzyczną
 • dostęp do ES Online – naszej platformy z ocenami, frekwencją, informacjami o pracy domowej, testach i kartkówkach

Materiały przygotowujące do egzaminów Cambridge:

 • booklet Are you ready for your Cambridge Exam?
 • książka z testami przygotowująca do wybranego egzaminu Cambridge
 • Early Stage WEB QUEST – arkusz zadań online przygotowujący do danego poziomu testu
 • liczba zajęć

  68 × rok
 • liczba uczniów w grupie


  8 - 12 uczniów
 • czas trwania zajęć

  2 × w tyg. × 90 min.
 • monitorowanie postępów
 • egzaminy Cambridge
 • ambitny program

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Cele językowe:

 • rozwinie kompetencje komunikacyjne w sytuacjach codziennych oraz szkolnych
 • udoskonali nabyte sprawności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
 • poszerzy i utrwali znajomość gramatyki oraz słownictwa z zakresu ogólnego języka angielskiego
 • przyswoi idiomy, przysłowia i czasowniki frazowe
 • przygotuje się do zewnętrznych sprawdzianów wiedzy i egzaminów Cambridge na poziomach: Movers, Flyers, Key for Schools, Preliminary for Schools

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty:

 • realizacja 10 specjalnych sekcji przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w klasie 7. i kolejnych 10 w klasie 8.
 • próbny test na lekcji – w klasie 8.
 • GET READY EXAM PACK – pakiet dwóch samosprawdzających się testów próbnych online do samodzielnej nauki (dostępny dla uczniów klas 7. i 8.)
 • dodatkowe, bezpłatne warsztaty adresowane do 7- i 8-klasistów

Cele pozajęzykowe:

 • rozwinie swoją autonomię i niezależność w procesie edukacji językowej
 • wykształci zdolność formułowania i wyrażania niezależnych opinii i sądów
 • nauczy się krytycznego myślenia
 • rozwinie umiejętności interpersonalne dzięki pracy zespołowej
 • uwrażliwi się na problemy ludzi i zwierząt poprzez akcje charytatywne przeprowadzane w ramach corocznych projektów międzynarodowych
 • wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie poprzez pozytywne doświadczenia i sukcesy w nauce języka angielskiego
 • udoskonali własną strategię nauki dzięki realizacji zadań domowych oraz bieżących powtórek materiału
 • rozwinie kreatywność i muzykalność
Przykładowe materiały
 • piosenka
 • historyjka