Zapisz

Kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-9 lat

J

ES Juniors

 • 6 – 9 lat
 • 8 – 12 dzieci w grupie
 • 68 zajęć w roku
 • autorskie podręczniki
 • dostęp do aplikacji muzycznej

Angielski dla 6-latków, 7-latków, 8-latków i 9-latków

Czy wiesz, że angielski dla 6-latków, 7-latków oraz nieco starszych dzieci to doskonała inwestycja w przyszłość? Etap wczesnoszkolny to właściwy moment, żeby z pełną mocą zaangażować się w naukę języka angielskiego. W tym czasie umysł dziecka jest niezwykle chłonny, poziom energii życiowej wysoki, a więzi z rówieśnikami silne. Takie warunki sprzyjają zdobywaniu wiedzy i podejmowaniu nowych wyzwań. Dlatego odpalamy rakietę i startujemy na kursach angielskiego dla dzieci w wieku 6-9 lat!

Czas na intensywną naukę angielskiego i... twórczą zabawę!

W naszej szkole kursy angielskiego przeznaczone dla dzieci w wieku od 6-9 lat bazują na intensywnym programie nauczania, zakładającym opanowanie bogatego słownictwa i umiejętności komunikacji w języku angielskim. Rozwijają w uczniach zdolności rozumienia ze słuchu, czytania globalnego, pisania, a z czasem swobodnej wypowiedzi. Duży wpływ ma na to fakt, że zajęcia odbywają się w języku angielskim – dzieci od samego początku zachęcane są do komunikowania się z lektorem i między sobą po angielsku, dzięki czemu uczniowie podświadomie chłoną struktury językowe i rozumieją nawet złożone komunikaty.

Za sprawą naszych supermocy wszystkie zajęcia są ciekawe i maksymalnie angażują uwagę uczniów. Naszym znakiem rozpoznawczym są projekty plastyczno-językowe, które wykonujemy przy każdej nadarzającej się okazji. Wspólne tworzenie rozbudza w naszych uczniach kreatywność, a także stanowi wspaniałą okazję do komunikowania się w trakcie wspólnej pracy. Uczniowie w tej grupie wiekowej mają też okazję do przygotowywania przedstawień oraz recitali, nagrywania filmików i projektów multimedialnych.

Postępy w nauce na naszych zajęciach angielskiego dla dzieci są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki i egzaminy. To dzięki nim mamy pewność, że metoda Early Stage jest bardzo skuteczna. Podczas naszych lekcji angielskiego dla 6-, 7-, 8- i 9-latków uczniowie zawsze świetnie się bawią, a przy tym zdobywają cenną wiedzę.

Dbamy o naszych uczniów

W ramach kursów języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-9 lat, zajęcia odbywają się w grupach dopasowanych pod względem wieku uczniów oraz poziomu znajomości języka. Liczebność zespołów zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, a jednocześnie pozwala na ewentualne, rozważne uzupełnianie składu grupy. Każda nowa osoba odbywa rozmowę kwalifikacyjną oraz rozwiązuje test. Może dołączyć jedynie po szczegółowym sprawdzeniu stopnia znajomości języka angielskiego. Dzięki temu lista uczniów nie ulega ciągłym modyfikacjom, co gwarantuje wyrównany poziom i zapewnia postępy w nauce angielskiego. Serdecznie zapraszamy na lekcje angielskiego wszystkie dzieci w wieku 6, 7, 8 i 9 lat!

Rodzic będzie informowany o postępach dziecka poprzez:

 • bieżący kontakt z lektorem
 • stały dostęp do e-dziennika
 • podsumowania semestralne i roczne

Podczas kursu każdy uczeń będzie miał do dyspozycji:

 • wyłącznie autorskie podręczniki Early Stage
 • platformę związaną z projektem międzynarodowym
 • aplikację muzyczną
 • dostęp do ES Online – naszej platformy z ocenami, frekwencją, informacjami o pracy domowej, testach i kartkówkach
 • materiały w formie bookletów przygotowujące do testów Cambridge dla dzieci – Starters i Movers
 • Early Stage WEB QUEST – arkusz zadań online przygotowujący do danego poziomu testu
 • liczba zajęć

  68 × rok
 • liczba dzieci w grupie

  8 - 12 dzieci
 • czas trwania zajęć

  zerówka
  2 × w tyg. × 60 min

  1 klasa
  2 × w tyg. × 70 min.

  2 klasa
  2 × w tyg. × 90 min.

 • monitorowanie postępów
 • egzaminy Cambridge
 • ambitny program

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Cele językowe:

 • dostosuje swój aparat artykulacyjny do dźwięków pojawiających się w języku angielskim, ćwicząc poprawną wymowę i intonację
 • pozna różne formy językowe w naturalnym kontekście, poprzez piosenki, rymowanki i historyjki przedstawiane na zajęciach
 • nauczy się reagować na proste komunikaty i polecenia w języku angielskim
 • rozwinie zdolności komunikacyjne w zakresie wyrażania swoich potrzeb, wydawania poleceń, próśb, opisywania stanu samopoczucia, wyglądu, zadawania prostych pytań i udzielania na nie
 • odpowiedzi
 • rozwinie umiejętność czytania ze zrozumieniem: wyrazów, zdań i krótkich tekstów
 • stopniowo rozwinie umiejętność pisania w zakresie: pojedynczych wyrazów, zdań, krótkich wypowiedzi, początkowo wg wzorów
 • stworzy trwałą bazę do opanowania kolejnych umiejętności i poszerzania wiedzy

Cele pozajęzykowe:

 • rozwinie swoją autonomię i niezależność w procesie edukacji językowej
 • wykształci zdolność formułowania i wyrażania niezależnych opinii i sądów
 • nauczy się krytycznego myślenia
 • rozwinie umiejętności interpersonalne dzięki pracy zespołowej
 • uwrażliwi się na problemy ludzi i zwierząt poprzez akcje charytatywne przeprowadzane w ramach corocznych projektów międzynarodowych
 • wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie poprzez pozytywne doświadczenia i sukcesy w nauce języka angielskiego
 • udoskonali własną strategię nauki dzięki realizacji zadań domowych oraz bieżących powtórek materiału
 • rozwinie kreatywność i muzykalność
Przykładowe materiały
 • piosenka
 • historyjka