Białołęka II - English for children and teenagers

Siedziba Główna (Biuro)
ul. Zaułek 24 - naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 112
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027
DYREKTOR
Magdalena Adaś
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
696 076 027
WICEDYREKTOR
Paulina Raszko
paulina.raszko@earlystage.pl
664 957 222
METODYK
Ewelina Niebrzegowska
ewelina.niebrzegowska@earlystage.pl
664 167 222

3-5 lat
6-9 lat
10-14 lat
15-19 lat

Warszawa – Siedziba Główna (Biuro)

ul. Zaułek 24 - naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 112
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027

Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 112
(nauka w lokalu i na terenie szkoły)

ul. Zaułek 34
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027

Warszawa – Lokal przy SP nr 231

ul. Juranda ze Spychowa 19D
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027

Warszawa – Lokal przy SP nr 356
(nad sklepem Lewiatan)

ul. Głębocka 60A
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027

Warszawa – Lokal przy SP nr 31

ul. Złotokwiatu 23
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027

Warszawa – Lokal przy SP nr 356

ul. Głębocka 77
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027

Warszawa – Filia Szkoły Podstawowej nr 368
(nauka na terenie szkoły)

ul. Hemara 15
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027

Warszawa – Filia SP nr 112
(nauka na terenie szkoły)

Ul. Ostródzka 144
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027

Warszawa – SP nr 361
(nauka na terenie szkoły)

ul. Ruskowy Bród 19
Warszawa
bialoleka.sekretariat@earlystage.pl
tel. 696 076 027
2020-09-14

KOLEJNE PRZESUNIĘCIE ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ EARLY STAGE NA TERENIE SP 368 PRZY UL. HEMARA 15

Informujemy, że rozpoczęcie zajęć z j. angielskiego przesuwamy na kolejny tydzień września: 28, 29 i 30.09.2020 r.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia naszych zajęć, przesuwa się oczywiście termin ogłoszenia grafiku i podpisania umów. Będziemy Państwa na bieżąco informować mailowo o rozwoju sytuacji i nowych datach.

NUMERY SAL DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ NA TERENIE SP 112 

W dniu jutrzejszym tj. 15.09 będą znane numery sal na terenie SP 112, w których będziemy prowadzić zajęcia. Umieszczone zostaną w grafiku zajęć na stronie www.

ZAJĘCIA W LOKALACH PRZY UL. GŁĘBOCKIEJ - WYJAŚNIENIE SAL I MIEJSCA ZAJĘĆ

Informujemy, że dzieci z SP 356 uczymy w dwóch lokalizacjach: 

 • lokal przy ul. Głębockiej 60a (nad Lewiatanem) - sale nr 1 i 2 
 • lokal przy ul. Głębockiej 77 - sala nr 3 

W grafiku zajęć W KOLUMNIE "TERMINY ZAJĘĆ" dostępnym na stronie internetowej znajdą Państwo numery sal, w których prowadzone będą zajęcia Early Stage. 

Jeśli podana jest jedna sala np. nr 3 - oznacza to, że dzieci w oba dni mają zajęcia w lokalu przy ul. Głębockiej 77. 

Jeśli podane są dwie sale np. 2,3 - oznacza to, że w pierwszy dzień zajęć dzieci mają w sali nr 2 (czyli ul. Głębocka 66a),w drugi dzień zajęć w sali nr 3 (czyli ul. Głębocka 77). 

GRAFIK ZAJĘĆ JUŻ NA STRONIE WWW! (jeśli go nie ma - oznacza, że jest ponownie w trakcie modyfikacji)

Grafik zajęć dla grup rozpoczynających naukę 16, 17 i 18 września jest gotowy! Jest dostępny po zalogowaniu (dane do logowania oraz szczegóły zostały przesłane Państwu mailowo). Literka "R" przy nazwie grupy oznacza, że Uczeń jest na liście rezerwowej.

UWAGA: Cały czas trwają prace nad grafikiem. Grafik zajęć może ulec zmianie w przeciągu 2 tygodni. Będzie aktualizowany codziennie na stronie www. Informacja na temat lektora zostanie dodana do poniedziałku 14.09

WYNIKI EGZAMINÓW CAMBRIDGE (KET, PET i FCE) - GRATULUJEMY! 

Drodzy Rodzice

Znamy już  wyniki egzaminów naszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/20 podchodzili do egzaminów Cambridge: KET, PET i FCE. Z wielką radością informujemy, że wszyscy nasi zaliczyli egzamin i osiągnęli wspaniałe wyniki! Gratulujemy! 

Średni wynik naszych Uczniów na poziomie:

 • FCE for Schools to 175/ 190 pkt (92%) 
 • Preliminary for Schools to 157/ 170 pkt (92%)
 • Key for Schools to 139/ 150 pkt (93%)

Mimo pandemii, która rozpoczęła się w marcu, nasza szkoła płynnie przeszła na nauczanie online i Uczniowie mieli możliwość podejścia do egzaminów. Dziękujemy naszym Uczniom za wytrwałość, Lektorom za przygotowanie Uczniów do egzaminów, a Rodzicom za wsparcie i zaufanie! Jeszcze raz gratulujemy! Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych Uczniów!

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ oraz ODBIERANIE DZIECI KLAS 1-3 ZE ŚWIETLICY - SP 231

Informujemy, że rozpoczęcie zajęć dla grup dzieci kontynuujących i zaczynających naukę w naszej szkole przesuwamy na ostatni tydzień września: 28, 29 i 30.09.2020 r.

W tym roku szkolnym nie będziemy mieć możliwości przyprowadzania dzieci z klas 1-3 w dwie strony. Oznacza to, że możemy wdrożyć tylko poniższe rozwiązania:

- możemy odebrać dzieci ze świetlicy szkolnej (nie mamy wstępu na teren szkoły, odbieramy dzieci przy wejściu do szkoły) i przyprowadzić na nasze zajęcia, po skończonych zajęciach dzieci muszą być odebrane przez rodziców lub upoważnionych do odbioru opiekunów z lokalu Early Stage (nie możemy odprowadzić Dzieci po naszych zajęciach do świetlicy szkolnej)

- możemy odprowadzić dzieci po skończonych zajęciach językowych w naszym lokalu do świetlicy szkolnej, (dzieci będą przyprowadzane przez nas do wejścia do budynku szkoły),jeśli Dzieci zostaną przyprowadzone przez rodzica lub opiekuna do naszego lokalu.

W związku z przesunięciem daty rozpoczęcia roku szkolnego przesuwa się oczywiście termin ogłoszenia grafiku i podpisania umów. Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji i nowych datach.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO NA TERENIE SP 361 PRZY UL. RUSKOWY BRÓD - ZMIANY 

Informujemy, że na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stworzyć na terenie Szkoły Podstawowej nr 361 grup kontynuujących. Będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia i zaproponowania innej lokalizacji w obrębie naszej białołęckiej filii.

 Rozpoczęcie zajęć dla grup dzieci zaczynających naukę w naszej Szkole, przesuwamy na ostatni tydzień września: 28, 29 i 30.09.2020 r.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia naszych zajęć, przesuwa się oczywiście termin ogłoszenia grafiku i podpisania umów. Będziemy Państwa na bieżąco informować mailowo o rozwoju sytuacji i nowych datach.

 Wiemy, że plany niektórych klas nadal ulegają zmianom. Będziemy wdzięczni za przesyłanie nam planów i informowaniu nas o ewentualnych zmianach. To bardzo ułatwi nam tworzenie naszych grafików.

BIURO - KONTAKT - dodatkowy nr tel! 

Zapraszamy do telefonicznego kontatku z Biurem naszej Szkoły: 696 076 027 lub nowym numerem 606 546 582. 

Pozdrawiamy

Early Stage Białołęka 2 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY​ ONLINE

DLA KOGO?

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 nieuczących się aktualnie na innych kursach w Early Stage.

JAK DŁUGO TRWA KURS?

Kurs trwa jeden rok szkolny. Kończy się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w Early Stage - zajęcia trwają również po napisaniu przez uczniów egzaminu ósmoklasisty. Po egzaminie główny focus naszych lekcji zostanie przesunięty w stronę rozwijania umiejętności mówienia oraz komunikowania się w codziennych sytuacjach.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODYCZNE KURSU?

Głównym celem kursu jest maksymalnie efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Najważniejsze cechy kursu to:
- intensywność
- szybkie tempo pracy (dostosowane jednak do możliwości grupy)
- zaznajomienie uczniów i zapewnienie praktyki w rozwiązywaniu wszystkich formatów ćwiczeń występujących na egzaminie
- skupienie na rozwijaniu umiejętności wymaganych na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytane, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych (gramatyka i leksyka),umiejętność napisania krótkiego tekstu

-w drugiej części kursu - po napisaniu przez uczniów egzaminu - skoncentrujemy się bardziej na rozwijaniu umiejętności komunikacji
- wymagana intensywna praca ucznia w domu (obszerne prace domowe)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EARLY STAGE 

W trosce o bezpieczeństwa Uczniów i nasze, zdecydowaliśmy się wprowadzić procedurę regulującą zasady postępowania, mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia. Mailowo prześlemy szczegóły dotyczące tej procedury. 

LEKCJE POKAZOWE ONLINE  - 7 WRZEŚNIA godz. 18:00 - ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy na lekcje pokazowe ONLINE dla uczniów z klas 0-3 w poniedziałek 7 września o godz. 18:00-18:45. 

Obowiązują zapisy: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl/ 696 076 027 do dnia 5 września (piątek). 

Serdecznie zapraszamy! 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 • START ZAJĘĆ w formie stacjonarnej: 16.09 (środa) - grupy pn-śr, śr-pt; 17.09 (czwartek) - grupy pn-czw, wt-czw; 18.09 (piątek) - grupy wt- pt, pn-pt
 • GRAFIK ZAJĘĆ zostanie ogłoszony w piątek 11 września po godz. 18:00 na naszej stronie internetowej (dostępny po zalogowaniu się w strefie rodzica, w zakładce "dokumenty" - na samym dole). Dane do logowania zostały Państwu przesłane mailowo. 
 • UMOWY ONLINE - od tego roku szkolnego przechodzimy do systemu umów online!  W związku z tym dotychczasowe umowy nie będą obowiązywać w nowym roku szkolnym (2020/21),a w najbliższych dniach wyślemy wiadomość z zaproszeniem do podpisania nowej umowy - online. Prosimy pamiętać, że podpisanie umowy do dnia 14 września (poniedziałek) jest warunkiem koniecznym, aby dziecko mogło uczestniczyć w kursie. UWAGA: upoważnienia do świetlic dla uczniów klas 0-3 nie wypełniamy online. Należy przesłać je (upoważnienie lub rezygnacja z przyprowadzania) do Biura szkoły w formie skanu/ zdjęcia lub mailowo do dnia 14 września oraz zanieść na świetlicę szkolną przed pierwszymi zajęciami.
 • DZIEŃ OTWARTY - 11 września (sobota) w godz. 10-18 
 • GODZINY PRACY BIURA (UL. ZAUŁEK 24) WE WRZEŚNIU pn-czw 9-20, pt 9-17  

 

NOWA LOKALIZACJA - SP nr 361 przy ul. Ruskowy Bród 

Z radością informujemy, że w tym roku szkolnym prowadzimy zajęcia w nowej lokalizacji tj. na terenie nowej szkoły SP nr 361 przy ul. Ruskowy Bród 19 dla uczniów uczących się w tej szkole. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 TRWAJĄ!

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji kontynuacji nauki, którą znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://earlystage.pl/pl/zapisy/bialoleka-2/kontynuacja

Zapraszamy też nowych Uczniów do naszej szkoły – zapisy do naszej placówki znajdą Państwo tutaj: https://earlystage.pl/pl/zapisy/bialoleka-2/nowy

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 696 076 027/ bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

 

Z pozdrowieniami 

Cennik na rok szkolny 2020/ 21 GRUPY 3-5latki
opłata semestralna 2020/21 1 175 zł
opłata miesięczna 2020/21 255 zł
opłata semestralna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 1125 zł
opłata miesięczna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 245 zł
opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr
Cennik na rok szkolny 2020/ 21 GRUPA 0.0 (zerówka)
opłata semestralna 2020/21 1175 zł
opłata miesięczna 2020/21 255 zł
opłata semestralna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 1125 zł
opłata miesięczna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 245 zł
opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr
Cennik na rok szkolny 2020/ 21 GRUPA 1.1 (1 klasa)
opłata semestralna 2020/21 1325 zł
opłata miesięczna 2020/21 285 zł
opłata semestralna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 1275 zł
opłata miesięczna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 275 zł
opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr
Cennik na rok szkolny 2020/ 21 GRUPY 2.1 i wyższe (klasy 2-7/ 8)
opłata semestralna 2020/21 1375 zł
opłata miesięczna 2020/21 295 zł
opłata semestralna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 1325 zł
opłata miesięczna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 285 zł
opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr
Cennik na rok szkolny 2020/ 21 GRUPY Pre -FCE i FCE (od 8.8 do 10.9)
opłata semestralna 2020/21 1625 zł
opłata miesięczna 2020/21 345 zł
opłata semestralna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 1575 zł
opłata miesięczna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 335 zł
opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr
Cennik na rok szkolny 2020/ 21 GRUPY Pre-CAE i CAE (od 11.9-13.9)
opłata semestralna 2020/21 1675 zł
opłata miesięczna 2020/21 355 zł
opłata semestralna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 1625 zł
opłata miesięczna za jedno dziecko z rodzeństwa (2 dzieci) 2020/21 345 zł
opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr
Harmonogram płatności 2020/21 

 

Za rok nauki opłata jest uiszczana w 10 równych ratach miesięcznych lub 2 równych ratach semetralnych.

 

Termin płatności                          Rodzaj opłaty

 

20 września 2020                        I opłata semestralna

20 września 2020                         Opłata za przyprowadzanie (semestr I)

20 września 2020                         Opłata za materiały edukacyjne*

20 września 2020                         I opłata miesięczna

10 października 2020                   II opłata miesięczna

10 listopada 2020                        III opłata miesięczna

10 grudnia 2020                           IV opłata miesięczna

10 stycznia 2021                           V opłata miesięczna

10 lutego 2021                              II opłata semestralna

10 lutego 2021                              Opłata za przyprowadzanie (semestr II)

10 lutego 2021                              Opłata za materiały edukacyjne*

10 lutego 2021                              VI opłata miesięczna

10 marca 2021                              VII opłata miesięczna

10 kwietnia 2021                           VIII opłata miesięczna

10 maja 2021                                 IX opłata miesięczna

10 czerwca 2021                           X opłata miesięczna

 

* Opłata za materiały edukacyjne zgodna z Załącznikiem nr 4 do Umowy o przeprowadzenie kursu językowego.

 

Zniżki

 

 • Zniżka przy opłatach semestralnych

W przypadku uiszczenia dwóch opłat semestralnych, cena kursu jest o 200 zł niższa w stosunku do ceny kursu uiszczanej w systemie miesięcznym.

Zniżka przy opłacie semestralnej obowiązuje tylko w przypadku terminowej wpłaty.

W przypadku braku płatności do 20 września za I semestr oraz do 10 lutego za II semestr naliczane są opłaty w systemie miesięcznym.

 

 • Zniżka dla rodzeństwa w stosunku do płatności za cały kurs w systemie semestralnym i miesięcznym:

10 zł miesięcznie dla każdego z dwojga dzieci

15 zł miesięcznie dla każdego z trojga dzieci

20 zł miesięcznie dla każdego z czworga dzieci

 

Forma płatności

 

Wszystkich płatności należy dokonywać w formie przelewu.

 

Dane do przelewu: 

Nr konta: 23 1140 2004 0000 3102 4834 3180

(właściciel konta: ENGLISH WORLD -

- firma działająca na zasadzie franczyzy Early Stage,
ul. Osuchowska 7A/2, 03-143 Warszawa)

 

W tytule przelewu proszę wpisać: BIAŁOŁĘKA 2/ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA / MIESIĄC LUB SEMESTR, ZA KTÓRY PŁACIMY / EWENTUALNA OPŁATA ZA PRZYPROWADZANIE / EWENTUALNA ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA / OPŁATA ZA MATERIAŁY EDUKACYJNE

DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO!
PRZEDSTAWIENIA ZIMOWE!
TRAVEL WONDERS - TELEDYSKI!
SPRING PLAYS
Zobacz więcej zdjęć i filmów